Doskonałe szkolenie w wersji elektronicznej

Lek. dent. Piotr Wujec specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji, wspaniale opracował i omawia zagadnienia dotyczące koferdamu, jego zastosowania oraz wszechstronnych możliwości. Tematy podejmowane przez specjalistę to m.in.: wskazania do stosowania koferdamu, podstawowe techniki izolacji, oraz zakładania gumy i klamry, a także uszczelnianie gumy do koferdamu, oraz wiele innych ciekawych zagadnień z tego zakresu. Warto bliżej zapoznać się z tym tematem.